Wie zijn wij?

niet van toepassing

Als Stichting Leergeld De Brabantse Wal richten wij ons op kinderen uit gezinnen met geldzorgen. Deze kinderen dreigen door de financiële situatie buiten de boot te vallen als het gaat om binnen- en buitenschoolse activiteiten. Wij zetten ons in voor deze kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar. Onze missie is om te proberen elk kind mee te laten doen, op school, bij een vereniging en op een verjaardag. Zo leer je beter om te gaan met leeftijdsgenootjes, maar ook wat het is om te winnen of te verliezen bij het sporten. Nu meedoen is later ook meetellen in de maatschappij! 

Als het gaat om de hulp die Leergeld biedt, kan het gaan om schoolspullen, muziekles of een lidmaatschap bij een sportvereniging. Wij bieden de kinderen kansen, waardoor ze toch deel kunnen nemen, kennis kunnen opdoen en sociale vaardigheden kunnen ontwikkelen. In samenwerking met jarige Job zorgen wij dat een verjaardag een vrolijke dag wordt op school en met vriendjes of vriendinnetjes.

Structuur van de organisatie

Wij zijn een vrijwilligersorganisatie. Leergeld De Brabantse Wal kent een lokaal bestuur, 2 coördinatoren die de noodzakelijke administratie verzorgen en vrijwilligers - ook wel intermediairs genoemd - die de gezinnen in de gehele gemeente Bergen op Zoom, Woensdrecht en Steenbergen thuis bezoeken. 

Dagelijkse leiding

  • Tom en Jos Kools, coördinatoren

Bestuur

  • Marij Klasen, voorzitter
  • Peter Winters, secretaris
  • Leon Tholhuijsen, penningmeester
  • Jac van Ginderen, vice-voorzitter
  • Wouter van Welzen, lid
  • Martien Franken, lid

Het zijn onze vrijwilligers die vooral contact hebben met ouders/verzorgers. Deze vrijwilligers noemen we ook wel intermediairs. Deze mensen zijn goed op de hoogte van alle sociale regelingen en kunnen dus prima advies geven als ze op huisbezoek komen. Zij adviseren niet alleen over de mogelijkheden die Leergeld biedt, maar ook over de mogelijkheden die er zijn om misschien van andere regelingen gebruik te maken. De intermediairs zullen altijd eerst wijzen op de mogelijkheden die "andere" regelingen bieden. Regelingen die hulp kunnen bieden als het tegenzit.

Leergeld werkt in heel Nederland. Voor de directe ondersteuning van kinderen zijn op dit moment meer dan 110 Leergeldstichtingen actief in 75% van de gemeenten in Nederland. Vanuit deze stichtingen werken vrijwilligers met grote lokale betrokkenheid. Samen zijn deze stichtingen verenigd in de Vereniging van stichtingen Leergeld in Nederland. In Den Bosch hebben we een landelijk bureau.