Mogelijkheden

niet van toepassing

Stichting Leergeld De Brabantse Wal verzorgt in de gemeenten Bergen op Zoom, Steenbergen en Woensdrecht op de eerste plaats de uitvoering van de zgn. MPSK-regeling. Deze afkorting staat voor Maatschappelijke Participatie Schoolgaande Kinderen en is een regeling waarvan de aanvragen via de Intergemeentelijke Sociale Dienst (ISD) lopen. Doe je een aanvraag bij Leergeld, dan wordt door een intermediair tijdens het huisbezoek éérst gekeken of je in aanmerking komt voor MPSK. Indien nodig, word je geholpen bij het invullen van de MPSK-aanvraag.

Aanvragen voor MPSK zijn mogelijk voor school (bijvoorbeeld een laptop of fiets), sport (contributie van een club of clubkleding), zwemlessen of cultuur (bijvoorbeeld muziek- of theaterles). Het is goed om te weten, dat de ISD een aanvraag beoordeelt aan de hand van het inkomen van de aanvrager. In de regel kom je aanmerking als het inkomen niet meer dan 120% van het sociaal minimum bedraagt.

Keurt de ISD een aanvraag goed, dan krijgt je als aanvrager een zogenaamde beschikking. Aan de hand van die beschikking (goedkeuring) regelt Leergeld dan de rest, dit betekent dat de toegestane voorziening direct wordt betaald. Denk bijvoorbeeld aan het direct betalen van de zwemlessen in bijvoorbeeld zwembad De Schelp of De Meermin door Leergeld, of het direct betalen van de contributie aan de voetbalvereniging door Leergeld.  

Leergeld biedt (extra) hulp

Het is goed om te weten dat Leergeld (extra) hulp kan bieden nadat al succesvol een beroep is gedaan op de MPSK-regeling. Ook is soms hulp door Leergeld mogelijk als een gezin niet in aanmerking komt voor de MPSK-regeling, maar het gezinsinkomen wel beperkt is. Denk dan aan de situatie dat het gezinsinkomen valt tussen 120 en 130% van het sociaal minimum. Dan heeft Leergeld een iets grotere speelruimte om hulp te bieden.

Je kunt dan bij Leergeld verdere  hulp aanvragen voor activiteiten op het gebied van sport, onderwijs, cultuur, familie of  zwemmen. Hieronder vind je de lijst met wat we nu precies aanbieden. Wil je iets aanvragen wat niet op de lijst staat? Overleg dan even met ons. We proberen zoveel mogelijk aan je wensen tegemoet te komen. Stichting Leergeld is zelf afhankelijk van giften en donaties, daarom hebben we per jaar per kind een bepaald budget. Je kunt dus meer aanvragen doen, maar altijd binnen een bepaald budget. 

Goed om te weten, we betalen altijd rechtstreeks aan de school, club of vereniging. Leergeld keert dus geen geld uit aan aanvragers. Wij kennen vergoedingen toe vanaf de datum van je aanvraag. We vergoeden dus geen kosten achteraf. Dien dus altijd éérst je aanvraag in, voordat je jezelf inschrijft bij een club of vereniging.

Filter hier wat je zoekt: