Doe mee

niet van toepassing

Laat kinderen meedoen! Leergeld ondersteunt kinderen uit gezinnen met geldzorgen. Denk hierbij aan de mogelijkheid om zwemlessen te volgen, of ondersteuning door middel van een laptop, een fiets om naar school te gaan of muziekles. We vinden het belangrijk dat elk kind echt kan meedoen. Jouw bijdrage zorgt ervoor dat elk kind kansrijk is en kennis, vaardigheden en eigenwaarde ontwikkelt.

Doe mee als vrijwilliger

Zet je ook in voor de mensen in jouw omgeving. Leergeld De Brabantse Wal is altijd op zoek naar betrokken vrijwilligers, mensen met het hart op de juiste plek voor kinderen en jongeren. Vrijwilligers die binnen Leergeld werken, doen dit vooral als intermediair. een intermediair verzorgt het huisbezoek waarbij contact gelegd wordt met aanvragers. 

Huisbezoek is echt belangrijk binnen Leergeld! Tijdens een huisbezoek wordt eerst gekeken of een aanvrager al gebruik maakt van bestaande regelingen. Daarna volgt een gesprek om te kijken of men gezien het gezinsinkomen in aanmerking komt voor hulp van Leergeld. Respect voor het gezin en vertrouwelijk om kunnen gaan met de informatie die op tafel komt is zeer belangrijk. Belangstelling om een persoonlijke bijdrage te leveren, neem dan gerust contact met ons op. 

Doe mee als donateur


Periodieke gift
Door elke maand een vast bedrag te geven, kunnen we beter bouwen aan Stichting Leergeld. Het geeft ons de mogelijkheid om met meer zekerheid kinderen te helpen.

Geef een gift:

  1. Download een standaardovereenkomst via deze link
  2. Vul de overeenkomst in en mail het document naar onze coördinatoren via leergeld.brabantsewal@hotmail.com

Eenmalige gift
Maatschappelijke organisaties en serviceclubs in de regio hebben een groot hart voor Leergeld De Brabantse Wal. Regelmatig leveren leuke acties een mooie financiële ondersteuning voor Leergeld op. Zo kunnen wij meer kinderen ondersteunen. Wij worden graag al in een vroegtijdig stadium betrokken bij een actie om enthousiaste organisatoren bijvoorbeeld ook persoonlijk informatie te kunnen geven over onze activiteiten voor jongeren van 4 -18 jaar in de drie gemeenten op de Brabantse Wal.

Een eenmalige gift is zo gedaan! Maak de door ons zeer gewaardeerde donatie zelf over op rekeningnummer NL 71 RABO 0117545414 ten name van Stichting Leergeld De Brabantse Wal.

We hebben een ANBI status ( nr. 815 284 950 ). Daardoor kun je jouw gift aftrekken van de belasting tijdens de belastingaangifte.

Doe mee als partner

Werk mee aan de toekomst van kinderen. Stichting Leergeld De Brabantse Wal is altijd op zoek naar partners. Partners kunnen bedrijven, instellingen, clubs of particulieren zijn, die via een financiële bijdrage, producten en diensten hun steentje willen bijdragen.

Bel naar 0164-262912 om de mogelijkheden voor samenwerking te bespreken. Of mail naar leergeld.brabantsewal@hotmail.com. Er volgt dan een afspraak met één van de bestuursleden van onze stichting die de gemeenten Bergen op Zoom, Steenbergen en Woensdrecht als haar werkterrein beschouwt.