Is de vrijwillige ouderbijdrage verplicht?

niet van toepassing

De vrijwillige ouderbijdrage voor extra activiteiten buiten de lessen om is niet verplicht. Kinderen van ouders die hiervoor niet betalen, mogen altijd meedoen.

De wet over de vrijwillige ouderbijdrage (in het primair en voortgezet onderwijs) is per 1 augustus 2021 aangescherpt. Dit betekent dat alle leerlingen mee moeten kunnen doen met activiteiten die de school organiseert, ook als ouders de vrijwillige ouderbijdrage niet betalen. Het gaat over activiteiten buiten het verplichte onderwijsprogramma, georganiseerd door het bevoegd gezag. Een aantal voorbeelden zijn: • excursies • introductiekamp • kerstviering • bijles, huiswerkbegeleiding en examentraining • langdurige extra-curriculaire activiteiten zoals tweetalig onderwijs

Nog even samengevat. Scholen kunnen ouders een vrijwillige ouderbijdrage vragen voor extra activiteiten. Als ouders deze bijdrage niet voldoen, dan mag de school een leerling niet uitsluiten van deelname en ook geen kostenloos alternatief bieden.

Meer weten, kijk dan naar deze video